Комплекс обладнання

У одноконтурної установці в реакторі виробляється насичений або перегрітий пар, що надходить в турбіну, де при його розширенні теплова енергія перетворюється в механічну. При цьому перегріта пара, званий робочим тілом, при виході з турбіни конденсується в охолоджувачі, а конденсат за допомогою насоса повертається в реактор.

У двоконтурної установці пар виробляється в спеціальному парогенераторі, що нагрівається теплоносієм першого контуру. Як в установках першої, так і другої групи електрична енергія виробляється з механічною. В установках третьої групи теплова енергія безпосередньо перетворюється в електричну. Це установки: з термоемісійного перетворювачами, в яких теплова енергія реактора використовується для нагрівання катода; з термоелектричними генераторами (ТЕГ), де тепло витрачається на нагрівання гарячих спаїв різнорідних електродів; з магнітогідродинамічним (МГД) генератором, що використовують явище збудження електричного струму при русі провідника в магнітному полі. При цьому роль провідника грає нагріте в реакторі до високих (3000К) температур потік іонізованого газу.

Установки третьої групи перспективні, але їх ККД поки що невеликий (не більше 10%).
Розвиток ядерної енергетики в СРСР у даний час базується на двох основних типах ядерних реакторів: канальних з графітовим сповільнювачем в одноконтурних установках і корпусних водоводяних у двоконтурних.
Обидва цих типу реакторів працюють на теплових нейтронах (в якості ядерного пального використовується ізотоп урану 235і, вміст якого в природному урані становить лише близько 0,7%).
Перспективи розвитку ядерної енергетики пов'язують з будівництвом реакторів на швидких нейтронах, з введенням яких в експлуатацію можна буде використовувати більш доступний ізотоп урану.