Компресійні визначення

Компресійні визначення із замочуванням при навантаженні 0,1 МПа показали, що всі штучні повітряно-сухі зразки володіють просадними властивостями. Величини коефіцієнта макропористі склали 0,29-0,39, а коефіцієнт відносної просадності 0,12-0,16. Значення відносної просадності штучних зразків виявилися значно вище, ніж у вихідного природного лесу, що пов'язано з більш високою міцністю структурних зв'язків, що сформувалися в процесі природного тривалого за часом літогенезу лесових порід у природному розрізі.

В.А.

Корольов і О.Н. Єрьоміна пояснюють виникнення структурної зв'язності в спочатку сипучому повітряно-сухому пи-леватом осаді кількома причинами: 1) розчиненням на міжфазній поверхні при гідратації різних хімічних сполук, у тому числі полікремнієвих кислот, і випаданням при дегідратації тонких плівок цих речовин на контактах твердих (в основному кварц-полешпатові) часток; 2) утворенням глинистих містків, що зв'язують пилуваті частинки за рахунок дії молекулярних та іонно-електростатичних сил, внаслідок переміщення глинистих часток в рідкій компоненті при зміні кривизни капілярного меніска в ході дегідратації системи та їх концентрації в зоні контактів пилуватих складових лесового грунту; 3) виникненням молекулярного і хімічного взаємодії між частками в точці безпосереднього їх контакту в умовах наявності тиску від вищерозміщених товщі порід; 4) злежуванням осаду внаслідок вертикального масопереносу в лесовій товщі, обумовленого багаторазовим повторенням в природних умовах коливань в основному у вертикальному напрямку потенціалу вологи в зоні аерації.