Рівень теорії мостових конструкцій

Рішення задачі стійкості для конструкцій вантових мостів передбачає визначення критичних сил і вільних довжин всіх елементів при втраті стійкості як у фасадній площині моста, так і при втраті стійкості з цієї площини. Особливе значення ці завдання мають для пілонів вантових мостів. При виборі конструктивних рішень у нашій країні і за кордоном найбільш часто знаходять застосування Л-образні і стоечні пілони.

З точки зору складності розрахунків найбільш прості пілони стійкового типу, однак такі конструкції вимагають вельми ретельного виконання монтажних операцій та суворого обліку особливостей поведінки навантаження. Пілони Л-образного типу володіють більшою жорсткістю, що спрощує монтаж, але їх застосування пов'язано з деякими ускладненнями розрахунків з визначення критичних навантажень і вільних довжин елементів пілони рам.

Рівень теорії мостових конструкцій дозволяє використовувати в задачах стійкості досить досконалі розрахункові схеми, достатньо повно відображають взаємодію основних елементів прогонової будови, що дозволяє порівнювати різні рішення і отримувати певний економічний ефект вже на стадії проектування вантових систем.

Особливо великі переваги в цьому відношенні має застосування змішаного методу, що відкриває можливості оперувати з основними системами, що не вимагають більшої кількості невідомих, і разом з тим дозволяє отримувати практично точні рішення задач стійкості для розглянутого класу конструкцій.

Визначення критичного значення навантаження виконаємо на основі використання системи рівнянь змішаного методу, раніше отриманих, вважаючи відповідно до фізичним змістом задачі стійкості рівними нулю, праві частини канонічних рівнянь: