Посилення і перевлаштування існуючих фундаментів

У практиці міського, промислового та дорожнього будівництва часто зустрічаються випадки, коли виявляється необхідним провести реконструкцію якоїсь споруди (наприклад, надбудову будівлі, розширення моста, заміну виробничого устаткування тощо), для чого потрібне посилення фундаменту.
Рішення про посилення фундаменту приймається тільки після того, як буде встановлено, що існуючий фундамент без його посилення не може сприйняти нове підвищений тиск.

При цьому повинно бути взято до уваги збільшення щільності і пов'язаної з нею міцності (несучої здатності) грунтів основи, що сталося в результаті ущільнення тривало діючим тиском від старого фундаменту і споруди. Для того щоб вибрати правильне рішення про перебудову фундаменту, необхідно провести наступні роботи: а) ретельно обстежити споруду з відкопування в характерних місцях фундаменту і розкриттям грунтів основи для взяття контрольних проб для визначення стисливості і опору зрушенню і б) провести контрольні розрахунки стійкості основи в умовах нового напруженого стану.

Якщо вироблений аналіз стійкості показує на необхідність посилення фундаменту, то залежно від природної обстановки, будови грунтової основи і властивостей грунтів, а також особливостей конструкції споруди і його фундаменту можуть бути обрані наступні рішення:
а) розширити підошву фундаменту шляхом прилаштовування нових частин до існуючих фундаментів або підведення нової широкої плити;
б) підвести під фундамент нові елементи, опущені на велику глибину і передають навантаження на більш міцні грунти, що лежать нижче підошви існуючого фундаменту;
в) передати навантаження на палі, які закладаються навколо фундаменту, і оперти таким чином новий фундамент на свайний ростверк того чи іншого типу;
г) провести зміцнення грунту одним з методів технічної меліорації грунтів, що забезпечує істотне підвищення міцності підстави.