Зусилля регулювання у вантах

У процесі монтажу і регулювання зусиль необхідно виконувати наступні умови: 1) на всіх стадіях потрібно забезпечувати геометричну незмінність системи з урахуванням роботи вант як односторонніх зв'язків, 2) на всіх стадіях зусилля в вантах і балці жорсткості не повинні перевищувати граничних за різними випадками розрахунку на міцність , стійкість, а для залізобетонних балок і на тріщино-стійкість; 3) конструкція вузлів закріплення вант і натяжні пристрої повинні забезпечувати можливість створення і сприйняття зусиль регулювання.

Зусилля регулювання у вантах створюють домкратами натяжних пристроїв. Необхідно точно визначати потрібну довжину кожного каната між його анкерами розрахунком. Цілком можливо призначати довжини канатів з розрахунку і виготовляти їх з такою точністю, щоб при установці канатів розрахункові зусилля регулювання виникали самі собою. Звичайно, при цьому необхідно контролювати розміри монтажних блоків і їх положення під час виготовлення та монтажу.

Щоб правильно і з достатньою точністю призначати довжини канатів, необхідно знати залежність між зусиллям в канаті і відстанню між точками закріплення його.

Ця залежність нелінійна через провисання канатів. Нехай канат в ненавантаженому стані без провисання має довжину, площа поперечного перерізу Р і модуль пружності Е. Якщо цей канат підвішений в похилому положенні, то відстань між точками підвісу буде
На всіх етапах натягу вант необхідно контролювати рівномірність розподілу зусиль між канатами кожної ванти і значення цих зусиль.