Успіхи прогнозування показників механічних властивостей грунтів

В даний час назріла необхідність розробки методів оцінки та контролю якості інженерно-геологічної інформації, одержуваної швидкісними методами, що дозволить науково обгрунтувати їх місце і роль в загальному комплексі інженерно-геологічних вишукувань, а також істотно розширити область застосування.
Успіхи прогнозування показників механічних властивостей грунтів методами зондування та їх ефективна роль при оцінці та вивченні геолого-технічних об'єктів багато в чому визначаються ступенем точності і достовірності цих методів при вирішенні конкретних завдань.

У нормативній методичній літературі з інженерно-геологічними дослідженнями відсутні рекомендації з контролю точності результатів визначень фізико-механічних характеристик грунтів методами зондування. Організація такого контролю дозволить отримувати стабільні результати визначень з похибками, що не перевищують заданих меж, виявляти й аналізувати фактори, що обумовлюють помилки прогнозу, розробляти методи управління точністю визначення характеристик грунтів.

Підвищення якості інженерно-геологічної інформації і в підсумку ефективності інженерно-геологічних досліджень залежить не тільки від вдосконалення наукових основ, методики, техніки і технології робіт, але і від відповідності виконуваних досліджень певною процедурою контролю та оцінки якості прогнозу міцності та деформаційних характеристик на всіх етапах інженерно -геологічних вишукувань.

Однак це питання потребує окремого розгляду.

У перспективі використання викладених у книзі результатів дозволить значно прискорити процес отримання та обробки інженерно-геологічної інформації та видачі матеріалів вишукувань проектним організаціям. Вони можуть бути покладені в основу при розробці швидкісний системи проведення технологічного процесу вишукувань з подальшою його автоматизацією як окремих етапів, так і всього комплексу інженерно-геологічного вивчення та оцінки геолого-технічних об'єктів на основі широкого впровадження персональних ЕОМ.