Встановлення необхідної точності

Встановлення необхідної точності визначення характеристик деформованості. Одна з важливих проблем при інженерно-геологічних дослідженнях властивостей масивів грунтів-отримання оперативної інформації необхідної якості. Точність одержуваної інформації може бути охарактеризована допустимою похибкою встановлення того чи іншого виду інформації, наприклад допустимою похибкою визначення модуля деформації, характеристик міцності грунтів і т.д.

В інженерно-геологічних вишукуваннях для масового будівництва при визначенні деформаційних характеристик грунтів, як було показано вище, широко застосовуються польові та лабораторні методи досліджень – як прямі, так і непрямі. Кожен з методів має свої переваги і недоліки, у них різні трудомісткість, продуктивність і точність. Цілком очевидно, що якість проектування залежить від точності та надійності визначення характеристик стисливості масиву і їх мінливості в межах будівельного майданчика.

У сучасній практиці вишукувань і проектування склалося стійке уявлення, що чим вище точність вимірювання, тим краще. Однак це не так.

Для досягнення високої точності вимірювання потрібно застосування трудомістких і дорогих методів, якими володіють в основному тільки спеціалізовані вишукувальні організації. Як переконливо показано в роботі, вартість вимірювання зростає із зменшенням похибки. У той же час очевидно, що втрати через похибки вимірювання збільшуються при зростанні похибки.

Тому сумарні витрати в загальному випадку мають мінімум при деякому значенні показника похибки. При виборі оптимальної точності визначення залежностей призводить до деяких труднощів як теоретичного, так і практичного характеру. Тому коректне визначення оптимальної точності можливо не завжди, проте орієнтовні розрахунки раціональних значень похибок необхідно проводити у всіх випадках.

На сайте http://pornostate.net realitykings порно.