Аналіз літератури

У деяких роботах розвивається положення про однорідність основних морен за складом і властивостями, наводяться відповідні узагальнені показники і, як правило, нічого не говориться про анізотропії властивостей морен, яка має вирішальне значення для вибору методичних аспектів дослідження морен, в тому числі для отримання об'єктивних узагальнених показників .

Проведені спеціальні роботи з вивчення мінливості відкладень льодовикового комплексу в районі Нагір'я (Ярославська область), що дозволили за допомогою аналізу кореляційної функції встановити мінливість морени московського зледеніння, виявити її режими, розрахувати характеристики, а також показати наявність анізотропії.

Г. К-Бондариком побудовані карти тренда числа пластичності і карти дисперсії числа пластичності основний морени валдайського заледеніння в межах Північно-Заходу європейської території СРСР. За моделями полів для Валдайській морени чітко встановлюються головні напрямки мінливості, про які можна апріорно судити на підставі аналізу геологічних даних.

А. М. Шіссель досліджував закономірності просторової мінливості московської морени Ярославського Поволжя.

Застосування методики, запропонованої Г. К. Бондариком, та основних положень теорії випадкових функцій дало можливість встановити наявність за профілем довжиною в 20 км, орієнтованого по передбачуваному головному максимальному напрямку мінливості (напрямку руху льодовика), чітко вираженої закономірною мінливості узагальненого показника речового складу – межі плинності.

Для коефіцієнта пористості і зсувного зусилля значення середніх оцінок змінилися менш істотно. Мабуть, для цих показників недостатня довжина експериментального профілю 20 км. Крім того, позначилася різниця в режимах мінливості сингенетичні і епігенетичних властивостей морен, які розглядалися спільно, без виділення приповерхневих горизонтів.