Просторові і плоскі основи системи

Як показують результати вирішення чисельних прикладів, один цикл обчислень і використання відповідних формул при поділі стійки пілона на три ділянки дає практично точне значення критичної стискає сили і відповідних вільних довжин для ділянок пілона.

Оскільки стійки пілона в початковому стані стиснуті силою, то віднімається при підрахунках стискаючих зусиль, пов’язаних з визначенням вільних довжин для елементів пілона.
Розглянемо тепер задачу стійкості пілона в площині поперечного перерізу мосту, що проходить по осі опори, тобто в площині розташування рами пілона.

В рубриці корисних посилань сьогодні хотів би вам порадити почитати про: мансарда из сип панелей - буде цікаво всіх хто має власний особняк і хоче побудувати на території мансарду.

Просторова і плоска основні системи для кабелю і пілона відповідають сформульованої задачі, маючи на увазі обпирання ниток кабелю на пілон П-образного типу з двома розпірками між стійками.

Будемо як і раніше припускати, що в початковому стані кожен кабель був завантажений силами власної ваги, а його форма відповідним чином пов’язана зі значенням розпору. Горизонтальна зв’язок у вузлі кабелю відповідає першій зв’язку на вершині пілона, що дозволяє побудувати рішення задачі за тією ж схемою, що й вище, тобто спочатку з’ясувати відсіч кабелю в точці, що відповідає сідла на вершині пілона, після чого перейти власне до розрахунку пілона , маючи на увазі рішення основного завдання визначення вільних довжин для елементів пілонів рами.

Складемо для кабелю систему рівнянь методу переміщень. Оскільки в початковому стані кожна ланка кабелю навантажено силою і має довжину, то матриця реакцій для кабелю може бути представлена у вигляді суми двох матриць