Карта типологічного інженерно-геологічного районування

Закономірності просторової мінливості властивостей льодовикових відкладень, що відображають геолого-структурні умови формування цих властивостей, дозволили встановити об’єктивні критерії для розробки схеми інженерно-геологічного районування та типізації льодовикових відкладень.
Складена карта типологічного інженерно-геологічного районування відкладень льодовикового комплексу з докладною характеристикою фізико-механічних властивостей основних типів і видів грунтів доповнює і розширює існуючі схеми інженерно-геологічного районування території Білорусії.

Вивчення взаємозв’язку показників властивостей грунтів і структури полів їх геологічних параметрів дозволило скласти приватні карти стисливості моренних відкладень і несучої здатності занурених у них паль, які мають важливе значення для попередньої оцінки стисливості грунтів і несучої здатності паль при плануванні розміщення різних видів будівництва. На основі інженерно-геологічного районування відкладень з урахуванням гідрогеологічних умов території і досвіду вишукувань виділено дев’ять типових схем розрізів, для кожної з яких характерні певні поєднання різних методів прогнозу механічних властивостей грунтів.

За допомогою апарату математичної статистики оцінені якість і ефективність різних методів прогнозу міцності та деформаційних властивостей льодовикових відкладень і проведено їх порівняння. На базі застосування статистичних параметрів прогнозних рівнянь розроблено основні положення синтезу (комплексне поєднання) різних методів прогнозу та оцінки їх внеску в остаточний прогноз. Запропоновано спосіб побудови комбінованого прогнозу.

Із залученням формально-логічного підходу сформульовані наукові принципи комплексування методів прогнозу міцності та деформаційних властивостей льодовикових відкладень, засновані на інженерно-геологічному районуванні і типізації території, обліку ефективності кожного з методів і його внеску в загальний прогноз. Визначено логічна послідовність поєднання різних геологічних і формально-математичних методів при комплексному прогнозуванні будівельних властивостей грунтів.

Дорогі друзі на остаток сьогодні хотів би вам порадити відвідати розвиваючий поетичний сайт http://www.kingniknik.ru/category/naxodki-iz-interneta  де знайдете багато цікавих віршів,частушок і багато іншого!