Архивы за день Вересень 17th, 2013

Експериментальні дані про формування сингенетичні просадності делювіальних і пролювіальних лесових порід у відповідності з дегідратаційні-недоуплотнітельной гіпотезою Н.Я. Денисова

Перше експериментальне лабораторне дослідження (моделювання) можливості формування сингенетичні просадності лесових порід стосовно до умов освіти водонасьпценних опадів у субаеральних умовах (пролювіальних і делювіальний процеси) подібним чином було здійснено В.Т. Трофімовим і BC Бондаренко (1983а). У першій серії дослідів в процесі моделювання використовувався загіпсований середній лесовидний суглинок, відібраний з розрізу III надзаплавної тераси р.. Зеравшан в [...]

Експериментальні дані про формування сингенетичні

До теперішнього часу різними авторами опубліковані досить великі експериментальні дані про формування сингенетичні просадності відповідно до механізму, постулював і в гіпотезі Н.Я. Денисова, і в гіпотезі А.В. Минервин і М.М. Комиссаровой. Експерименти проводилися стосовно до способів накопичення відкладень різних генетичних типів (еолові, делювіальні, пролити-віальние та ін.) Більша частина даних отримана в ході фізичного лабораторного моделювання; [...]

Експериментальні докази формування просадності

Отже, вперше отримані експериментальні докази формування просадності переважно як сингенетичні властивості у відкладень, що накопичилися у водному середовищі, в ході їх раннього діагенеза, але вже в субаеральної обстановці. І в цьому бачиться принципова новизна наведених даних. Слід також підкреслити, що багато залежності отримані експериментально вперше. І хоча вибірка зразків, використана в процесі лабораторного моделювання, досить [...]

Експериментальні дослідження формування просадності еолових лесових порід

Таким чином, в процесі лабораторних експериментів різними авторами отримані численні дані, які дозволяють зробити наступні висновки: 1) можливе формування просадності еолових лесових порід як властивості сингенетичні (Трофімов, 1980, 1997) відповідно до механізму, постулював гіпотезою Н.Я. Денисова; 2) у всіх лабораторних експериментах в якості ведучих процесів виступали зволоження повітряно-сухого пилуватого осаду різної потужності, його дегідратація і [...]

Експериментально встановлене явище

Передбачалося (на основі фактичних даних за просадності природних утворень різного генезису), що найбільш просадними серед штучно сформованих зразків – аналогів еолових лесових відкладень будуть легко-і середньосуглинкові різниці. Однак цього не вийшло ні при одній діючої навантаженні, що, мабуть, швидше за все пов'язано з дуже високим ступенем агреговане вихідного пилуватого матеріалу, взятого для формування зразків, що [...]

Еквіінерціонная система

Для високонапірних шлюзів (більше 25 м) найбільш краща розподільча система харчування, прискорювальна на 30 – 40% шлюзування суден у порівнянні з головним системою живлення. Еквіінерціонная система забезпечує найкращі умови відстою шлюзи судів при високій швидкості наповнення – спорожнення, але вона значно здорожує і ускладнює самосооруженіе. У комплексі споруд шлюзу найбільші розміри має камера, яка часто [...]

Енергетичні споруди

Енергетика являє собою одну з основ всебічного та гармонійного розвитку сучасного суспільства. Енергетичні ресурси, а також все різноманіття методів отримання та практичного використання їх для промислових і побутових цілей входять в поняття енергетика. Розрізняють: непоновлювані (вугілля, нафта, газ, торф, сучасне ядерне паливо) і поновлювані (гідроенергія, енергія вітру, Сонця і т. д.) енергоресурси. Передбачається, що до [...]

Енергоекономічні опрацювання

Гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС). Однією з найважливіших проблем вітчизняної енергетики в даний час є проблема покриття пікових електричних навантажень. За останні роки зміни в структурі споживання електроенергії в народному господарстві СРСР, викликані зростанням комунально-побутових електричних навантажень, розширенням електрифікації: сільського господарства, а також змінами в режимі роботи окремих споживачів, призвели до відсоткового збільшення частки: пікового навантаження в [...]

Еолова пил

Еолова пил з Аравії відрізняється високою Пилувато і однорідністю. У гранулометричному її складі різко переважають крупнопилеватой частинки і тонкопесчание зерна, які в сумі складають 83-85%; на частку глинистих частинок доводиться 10-11%, частинок більше 0,1 мм – 0,5-2%. Відповідно до класифікації С.С. Морозова, еолова пил по гранулометричному складу відповідає типовим лесу. Сучасна еолова пил засолена карбонатними [...]