Архивы за день Вересень 12th, 2013

Фундаменти споруд у сейсмічних районах

У районах, схильних до землетрусів, споруди та їх фундаменти, крім звичайних навантажень, можуть опинитися під впливом сейсмічних сил. Ці сили можуть мати довільний напрямок, і найбільша їх величина визначається положенням району по відношенню до епіцентру землетрусу і його інтенсивністю. На територію СРСР складена карта сейсмічного районування, по якій можна орієнтовно оцінити можливу інтенсивність максимального сейсмічної [...]

Фундаменти в котлованах

Найбільш простим видом будівельної виїмки, в якій проводиться зведення фундаменту або іншого заглибленого споруди, є котлован. При виборі крутизни укосів враховують, з одного боку, необхідність виробництва найменшого обсягу робіт (для чого укіс повинен бути максимально крутим), з іншого – забезпеченість їх стійкості, для чого вони повинні мати певну крутизну для різних грунтів і різної висоти [...]

Фундаменти в особливих умовах

У ряді випадків при будівництві фундаментів виникають особливі умови, пов'язані зі специфічними властивостями окремих різновидів грунтів і деякими видами впливу на них споруд. Такі умови виникають там, де розвинені або слабкі за своєю стійкості і несучої здатності грунти (стрічкові глини, пливуни, мули і торфи), або такі грунти, як лесси, які здатні давати просадочні деформації, або [...]

Габарити вантових мостів

Байтові багатопролітні мости можуть бути доцільними для переходу через широкі річки, такі як Інд, Ганг, Брамапутра, протоку Бельт та інші, з прольотами 300-500 м при глибині опор до 70 м. Рекомендуються при цьому співвідношення бічних прольотів 0,8-0, 9 від головного, а при шарнірах в середині прольоту 1,1-1,2. Для підвищення жорсткості багатопролітних мостів раніше передбачалися верхні [...]

Генезис просадності лесових порід

Одним з перших зробив спробу вирішити це питання Н.Я. Денисов (1940-1956). У своїх роботах він висловив гіпотезу і, виходячи з ніс, створив логіко-графічні моделі формування просадності лесових порід еолового, делювіального, пролювіальних і алювіально генезису. Важливо підкреслити, що в перших трьох випадках Н.Я. Денисов розглядав формування просадності в ході накопичення опадів і раннедіагенетіческіх перетворень еолового, делювіального, [...]

Геологічні поля верхньої зони морени, умови їх формування та перетворення

При розгляді поля Рд верхньої зони морени помітна характерна витягнутість елементів структури поля в південно-східному напрямку. У середній частині поля ізолінії Рд в цілому узгоджуються з напрямком річок Березини і Случі. Відмінними рисами поля умовного динамічного опору є відносна однорідність центральній частині поля але порівняно з периферійними ділянками, а також досить чітко виражена симетрія в [...]

Геологічні умови

В даний час комплексування методів грунтується, як правило, на геологічному підході, при якому оптимальний комплекс методів під час проведення вишукувань визначається виходячи з геологічних умов з урахуванням вимог інженерно-геологічної інформації, що залежать від характеру об'єкта вишукувань і стадії проектування. Такий підхід до комплексування неминуче веде до необхідності інженерно-геологічного районування та типізації інженерно-геологічних умов. На практиці [...]