Архивы за день Вересень 11th, 2013

Геолого-технічні об'єкти

Геолого-технічні об'єкти являють собою просторово-часові композиції взаємодіючих природних і штучних речових компонентів, що включають підстава (масив гірських порід), фундамент і споруду. Геолого-технічні об'єкти є керованими (кібернетичними). Вони функціонують під впливом керуючих взаємодій різного характеру, а також природних (збурюючих) взаємодій. Параметри геолого-технічних об'єктів не постійні, а закономірно змінюються в часі, тобто відносяться до класу динамічних систем. [...]

Гідроенергетичні ресурси

Гідроенергетичні ресурси становлять близько 15% всіх енергетичних ресурсів СРСР. Теоретично річки нашої країни мають гідроенергетичний запасом в 450 млн кВт середньорічної потужності, або 3942 млрд кВт-год середньорічний вироблення. Технічно можливі до використання гідроенергоресурси СРСР оцінюються в 2100 млрд кВт-год, а економічно, тобто ті, використання яких є економічно ефективним при сучасному рівні розвитку техніки, становлять1100 млрд [...]

Гідроізоляція, водовідвід та вентиляція тунелів

Гідроізоляція як найбільш надійний захід особливо необхідна в тунелях, внутрішнє обладнання або облицювання яких повинні бути повністю захищені від води. До таких тунелях відносяться, наприклад, тунелі метрополітену. Гідроізоляцію створюють по зовнішньому або внутрішньому контурах. У першому випадку тиск води притискає гідроізоляцію до обделке. Однак контроль якості такої гідроізоляції утруднений, а іноді і неможливий. Крім того, [...]

Гідроізоляційний рулонний матеріал

Склоруберойд виготовляють шляхом нанесення на основу з скловолокна двостороннього бітумного покриття. У порівнянні зі звичайним руберойдом він більш міцний і більш стійкий в умовах підвищеної вологості, тому часто використовується як гідроізоляційний матеріал. Гідроізол – гідроізоляційний рулонний матеріал, одержуваний просоченням азбестового паперу нафтовими бітумами. Застосовується для відповідальних гідроізоляційних робіт, так як у воді не набухає, відрізняється [...]

Гідротехнічні споруди

За своїм призначенням гідротехнічні споруди поділяються на загальні та спеціальні. До перших відносяться споруди: водопідйомні, створюють і підтримують напір (греблі, дамби і т. п.); водопропускні, службовці для водозабору або для скидання вод; водопровід нище (канали, лотки, трубопроводи та тунелі); регуляційні – для регулювання русел, захисту берегів від підмиву і т. п.; сполучають, службовці для сполучення [...]

Гідротехнічні тунелі

Гідротехнічні тунелі широко застосовуються як споруди, що входять до складу гідроенергетичного вузла, комплексу меліоративних споруд, або споруд для водопостачання. Якщо найбільш древні гідротехнічні тунелі мали в основному водоснабженческое призначення, то сучасні є або елементами гідроенергетичного вузла, або мають комплексне меліоративно-енергетичне призначення. Гідротехнічні тунелі можна розділити на підвідні, відвідні і сполучні. Підвідні тунелі служать для підведення [...]

Гідротехнічний бетон

У бетономішалках ємністю до 0,5 м3 для отримання однорідної суміші досить перемішування протягом 1 -1,5 хв. У більш великих змішувачах – до 2-2,5 хв. На бетонних заводах застосовують машини безперервної дії, в які постійно надходять у певному співвідношенні заповнювач, цемент і вода і з яких бетонна суміш, добре перемішана, виходить у вигляді готового пластичного бетону. [...]

Гідротехнічна споруда

За умовами роботи або за конструктивними ознаками розрізняють: гравітаційні, аркові, контрфорсні і анкерні греблі. Стійкість гравітаційних гребель забезпечується розвитком сил тертя в їх підошві (або в підставі), достатніх для утримання греблі проти впливу сдвигающего тиску води водосховища. Для цього гравітаційна гребля повинна бути досить важкою. Арочні греблі, криволінійні за формою, працюють як гедзь, що спирається [...]

Гіпотеза Н.Я. Денисова

Наведені вище міркування показують, що в історії формування лесових порід еолового (делювіального і пролювіальних) генезису в умовах аридного клімату період прояву високого тиску від ваги вище розташованих утворень не співпадає з періодом існування оптимальних (за ступенем зволоження) умов ущільнення. Опади перебували в сприятливих умовах за останнім показником (мали велику вологість) лише тоді, коли вони залягали [...]

Гіпотези про походження і умови формування властивостей моренних товщ

У цілому особливості грунтових процесів і гіпергенних міграції хімічних елементів в ландшафтних умовах Білорусії можна охарактеризувати наступним чином. Гидротермический режим поверхні сприяє активній міграції більшості породоутворюючих елементів в зоні гінергенеза. Багата лісова і трав'яниста рослинність забезпечує утворення значної кількості органічної речовини, яке накопичується у вигляді торфу, гумусу та інших органічних сполук. У ході руйнування і [...]