Архивы за месяц Вересень, 2013

Аналіз результатів спостережень

Флювіогляціальние надморенние і межморенние відкладення також широко поширені на території Білорусії. Склад їх дуже різноманітний (від гравійно-галькових до супесчано-суглинних), але, як правило, переважають піски, які й становлять особливий інтерес для будівництва. Піски зандрових полів, широко поширені і найкраще вивчені в інженерно-геологічному відношенні, зазвичай середньої крупності і дрібні, рідше пилуваті. Грубо уламковий матеріал приурочений в основному [...]

Аналіз результатів штампових випробувань

Зазначимо, що в існуючих нормативних документах рекомендовані склади та обсяги робіт при інженерно-геологічних вишукуваннях для масового будівництва не ув'язані з диференціацією льодовикових (як, втім, і інших) товщ по глибині. Наведені в них рекомендації, зокрема, за кількістю точок випробувань зондуванням, відстаням між точками зондування та свердловинами, поширюються на всю сферу взаємодії (потужність стисливої товщі). Аналіз результатів [...]

Аналіз спільної роботи

До останнього часу профіль і об'єм тіла бетонних гравітаційних гребель визначалися наближеними розрахунками міцності і стійкості, котрі проводили роздільно і незалежно один від одного. Напружений стан визначалося за формулами позацентрено стиснення у всіх перетинах незалежно від їх видалення від основи. Стійкість на зрушення за схемою плоского зсуву перевірялася по поверхні контакту або по нижележащей тріщині. [...]

Аналіз існуючих способів комплексування

З урахуванням ходу ударного механізму висота падіння молота при автоматизації процесу-зондування становить 55 см. Для збереження питомої енергії зондування установок середнього типу маса молота збільшена на 27,5 кг. Запис умовного динамічного опору по глибині виробляється на діаграмній стрічці реєстратором динамічного зондування конструкції БелГІІЗа. Перетворення ударів молота в електричний імпульс виробляє лічильник ударів молота, кінематично пов'язаний [...]

Аналіз теоретичних і експериментальних даних

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених регіональної інженерно-геологічної характеристиці льодовикових відкладень, даних про мінливість їх властивостей поки небагато. Крім того, поряд з коректним вирішенням окремих питань просторової мінливості властивостей можна зустріти чисто змістовні спроби опису просторової закономірності. Аналіз літератури показує, що найкращим засобом для характеристики просторової мінливості властивостей порід є метод моделювання геологічного поля. Він [...]

Аналіз рівнянь рівноваги шарнірних вузлів

Рішення будується ітераційно. На кожному кроці ітераційного процесу уточнюються поздовжні деформації стрижнів, орієнтування хорди гнучкого стрижня в просторі, наведена жорсткість гнучкого елемента і поздовжні зусилля в стержнях, що працюють на осьові сили, вигин і кручення. Спочатку розглянемо ті особливості формування системи рівнянь методу переміщень (рівнянь рівноваги вузлів), які пов'язані з деформуванням гнучких елементів. Вклад гнучкого [...]

Аналогічні критерії

Ще більш істотні відмінності з'являються в Гості 25100-82 (1982), в якому до лесових грунтів віднесено пилувато-глинистий грунт, що містить по гранулометричному складу більше 50% пилуватих (розміром 0,05-0,006 мм) часток, легко-і среднерастворімие солі і карбонати кальцію; однорідний, переважно макропористий; в маловлажних стані здатний тримати вертикальний укіс; при замочуванні маловологі лесовий грунт дає просідання (курсив мій. – [...]

Анкерні стакани з циліндричної порожниною

За допомогою кінцевих кріплень (анкерів) забезпечується силова взаємозв'язок канатних елементів з жорсткими частинами споруди – пілонами, фундаментами, балками жорсткості. Найбільшого поширення набули кріплення кручених канатів з расплеткой кінця порожнини сталевого склянки (канатної втулки) та з наступною гарячою заливкою сплавом кольорових металів. У нашій країні зазвичай застосовують анкерні стакани з циліндричної порожниною. Для зменшення токарних робіт [...]

Арочні мости

Арочні мости, так само як і балкові, можуть бути однопрогоновими і багатопрогоновими. На відміну від балок мостові арки в більшості випадків перекривають прольоти від 20-30 м і більше, причому сучасне мостобудування знає приклади перекриття прольотів довжиною до 250-350 м. У мостах арочної системи основним несучим елементом є звід або арка. Звід звичайно являє собою криволінійну [...]

Асортимент среднеустойчівой порід

Асортимент среднеустойчівой порід необхідно застосовувати при озелененні промислових міст, де концентрація забруднень в атмосфері значно нижче, ніж на території санітарно-захисних зон. У санітарно-захисних зонах слід створювати змішані посадки, що мають найбільшу біологічну стійкість і високі декоративні якості. Рекомендується використовувати в насадженні одну-дві стійкі деревні і дві-три чагарникові породи з урахуванням їх взаємодії. При цьому не [...]