Архивы за день Серпень 26th, 2013

М. Попович і М. Садовський

Оцінюючи всю сукупність даних, наведених у розділах 1-5, можна констатувати, що багато з цих компонент вже чітко сформульовані, забезпечені як доказ експериментальними фактами і логіко-графічними моделями. Необхідно звести їх воєдино, чітко позначити сукупність тверджень, які складуть основу теоретичного знання в теорії формування просадності лесових порід в цілому і просадності лесових порід різних генетичних типів окремо. [...]

Магістральні і розподільні лінії

Однією з основних частин кожного водопроводу є його зовнішня водопровідна мережа. Її вартість становить близько 70% вартості всього водопроводу. Водопровідні мережі складаються з магістральних і розподільних ліній. І ті й інші повинні мати достатню пропускну здатність, щоб забезпечувати необхідний напір у місцях споживання. По обрису в плані розрізняють тупикові і кільцеві водопровідні мережі. Більш надійними [...]

Максимальні значення вітрової горизонтального навантаження

Вертикальне навантаження, що виникає від маси транспортних засобів, надзвичайно різноманітна. Тому при проектуванні автодорожніх мостів їх розраховують на умовну рухоме навантаження у вигляді колони вантажних автомобілів, наступних з деякою швидкістю на певній відстані один за одним. Сукупність динамічних впливів рухомої тимчасового навантаження на мости враховують шляхом збільшення статичного навантаження на величину динамічного коефіцієнта. Максимальні значення [...]

Максимальний діаметр закритих канатів

Спіральні канати можуть бути сформовані тільки з круглих дротів. Діаметр спіральних канатів з круглих дротів, що випускаються в нашій країні, поки не перевищує 34,5 мм, а розривне зусилля – 960 кН; освоєння виробництва канатів більшого діаметру намічено на найближчі роки. Число концентричних шарів у канатах, що випускаються за кордоном, доходить до 8-9, діаметр – до [...]

Мала інтенсивність руху

Труби укладаються в тіло насипу в зниженій частині долини водотоку зазвичай в напрямку, перпендикулярному осі насипу (щоб мати найменшу довжину), хоча іноді з гідравлічних умов підходу і відведення вод їх розташовують по осі долини, тобто по напрямку потоку, під кутом до поздовжньої осі насипу. Залежно від інтенсивності руху, типу і тяжкості транспортних засобів, а також [...]

Масивні бики

Найбільшого поширення набули мости з балочної розрізної конструкцією як прості, зручні у виготовленні, легко піддаються типізації та стандартизації. Але ця конструкція пов'язана з підвищеною витратою металу. Більше економічна конструкція нерозрізної балки, завдяки розвантажується дії сусідніх прольотів. Вони більш жорсткі, але відчувають великі температурні напруги. Проміжною за своїми властивостями і умовами роботи є консольна система. По [...]

Матеріальна фізична природа

Поряд зі структурними елементами для організації геолого-технічних об'єктів першорядне значення мають зв'язки між елементами системи. У цих зв'язків цілком матеріальна фізична природа, але вивчаються вони за допомогою принципово інших моделей, які зазвичай важко пов'язати з моделями геологічного типу, розглянутими вище. Наприклад, поля напружень досліджуються в більшості випадків з використанням моделі однорідного і ізотропного півпростору. Таке [...]

Матричні алгоритми визначення зусиль

При проектуванні прогонових будов вантових мостів часто застосовують просторові конструкції, структура яких принципово не допускає розкладання на плоскі розрахункові схеми. Разом з тим у деяких випадках складні за своєю формою прогонові будови мостів можна розглядати як просторові стрижневі системи, а їх елементи розраховувати з використанням гіпотези плоских перерізів. Таке трактування виправдовується завдяки широкому застосуванню в [...]

Матриця згинальних моментів

Неважко показати, що матриця містить згинальні моменти в перетинах, де ці моменти передбачається регулювати, від одиничних сил регулювання. Число цих перерізів має дорівнювати числу сил регулювання. Матриця може бути обрана з загальної матриці містить моменти у всіх перетинах від одиничних сил регулювання. Матрицю можна формувати за стовпцями, кожен з яких представляє собою вектор моментів від [...]