Архивы за день Серпень 23rd, 2013

Металевий шпунт

У відносинах грунтах кріплення повинно бути щільним, недопускающим витікання грунту. У будівельній практиці в таких умовах застосовують забивну шпунтову кріплення, яка може бути металевою або дерев'яною. Остання менш ефективна, оскільки не дозволяє багаторазово її використовувати, що цілком припустимо для металевого шпунта. Металевий шпунт випускається різного профілю – коробчатого, плоского, зетобразной та ін Занурення шпунта ведеться [...]

Метод малих збурень Смирнова

У більшості джерел рішення будується на використанні методу переміщень в тій чи іншій формі, що призводить до дуже складним трансцендентним рівнянням, що допускає отримання чисельних рішень для обмеженого кола завдань. Значно ефективні методи, засновані на застосуванні теорії матриць, розвинені чл. – Кор. АН СРСР А. Ф. Смирновим і чл.-кор. АН СРСР В. В. Болотіним. А. [...]

Метод моделювання геологічних полів

За В. Г. Лободснко, формування верхньої зони пов'язано головним чином з процесами гіпергенезу, призвели не стільки до збільшення дисперсності грунтів, скільки до зміни їх структурно-текстурних особливостей і зниження структурної міцності. Межі зон встановлюються шляхом оцінки просторової мінливості показників фізичних і механічних властивостей грунтів за результатами нульової та лабораторних досліджень. Кращим методом при виділенні зон є [...]

Метод послідовних наближень

Елементи матриці в рамках розглянутої задачі повинні бути знайдені з урахуванням зміни поздовжніх сил в елементах балки жорсткості і вант, що відбуваються за рахунок впливу зайвих невідомих. Зусилля визначають методом послідовних наближень, після чого її елементи уточнюють і знову використовують цю ж формулу. Одночасно уточнюють вектор і матрицю в елементах яких враховується вплив ексцентриситетів у [...]

Метод розрахунку конструкції на крутильний флаттер

Суть методу полягає в одночасному використанні рішення задачі про крутильних коливаннях і деяких залежностей, одержуваних з експериментів. Такий підхід значно підвищує достовірність результатів. Характеристики флатера – критична швидкість кругова частота коливань. Експериментами та розрахунками встановлено залежність між критичною швидкістю і частотою коливань флатера для різних типів перетинів. К. Клеппелем (ФРН) досліджено моделі різної форми в [...]

Метод шпурових зарядів

Для здійснення вибуху крім ВВ необхідні кошти висадження (СВ), до яких відносяться капсуль-детонатор і або бікфордів шнур (при вогневому способі підривання), або проводи й вибухова електрична машинка (при електричному способі підривання). Вибухові роботи ведуться різними методами, основними з яких є методи: шпурових, свердловинних, котлових і камерних зарядів. Метод шпурових зарядів застосовується в основному при проходці [...]

Методи розрахунку висячих мостів

Висячі мости являють собою істотно інший клас конструкцій в порівнянні з мостами вантовими, оскільки їх основними несучими елементами служать розтягнуті кабелі, здатні сприймати і передавати на опори корисну поперечне навантаження завдяки високому рівню їх попереднього натягу. Кабелі висячих мостів включаються в розрахункові схеми прогонових будов як розтягнуті нитки або ланцюжки з шарнірно-зчленованих ланок, завантажені значними [...]