Архивы за день Серпень 10th, 2013

Основні наукові принципи комплексування методів

Розробка методологічних принципів комплексування методів інженерно-геологічних досліджень, розрахованих на отримання всієї інформації, необхідної для проектування інженерних споруд при мінімальних витратах коштів і часу, – одна з найбільш актуальних завдань інженерної геології в сучасний період. Методика повинна розроблятися па основі інженерно-геологічного районування та типізації відкладень. Першорядне значення набуває створення комплексів методів, які забезпечили б отримання об'єктивної, [...]

Основні положення приватних теорій формування просадності лесових порід різних генетичних типів

Основні положення теорії формування просадності лесових порід еолового генезису. У структурі цієї приватної теорії в якості складових виступають наступні компоненти: 1) численні експериментальні дані про просадності лесових порід, які більшість геологів відносять до еоловим (саме ці дані представляють собою вихідну емпіричну основу, яка вимагає теоретичного пояснення по типу явище (просадочність) – причина (її генезис)); 2) [...]

Основні положення загальної теорії формування просадності лесових порід

Питання про формулювання основних положень загальної теорії формування просадності лесових порід виник внаслідок того, що, виходячи з приватних теорій формування цієї властивості у лесових порід певного генетичного типу, не можуть бути пояснені всі особливості прояву та зміни просідання по розрізу лесових товщ. Про це вже говорилося в гол. 2. Тут наведемо лише дві позиції. Перша [...]

Основні положення системного підходу

У попередніх розділах розглянуті різні методи прогнозу механічних властивостей масивів гірських порід, службовців в якості основ будинків І споруд. Однак, як показує практика вишукувань і проектування для масового будівництва, раціональна методика інженерно-геологічного вивчення та оцінки масивів грунтів повинна базуватися на системному підході до вивчення всієї геолого-техногенної конструкції, що складається з основи фундаменту і споруди як [...]

Основні положення теорії

Основні положення теорії формування лесових порід різного генезису при реалізації гіпергенні-дегідратаційні-ра-зуплотнітельного механізму. В якості основних складових структури цієї приватної теорії формування просадності лесових порід виступають наступні компоненти: 1) численні експериментальні дані про просадності лесових порід різного генезису і різного віку, що складають верхню частину розрізів різних геоморфологічних елементів; 2) теоретичний опис гіпергенні-разуплотнітельного механізму, наведене поруч [...]