Архивы за день Липень 26th, 2013

Проблеми генезису просадності лесових порід

У 1986 р. вийшла у світ цікава монографія Н.І. Крігера, найавторитетнішого та найстарішого дослідника лесових порід, під назвою Лес. Формування грунтах властивостей. Здавалося б, ця книга, як і робота Н.Я. Денисова (1953), повинна була стати етапною у вивченні генезису просадності лесових порід. Однак саме цього, з моєї точки зору, і не відбулося, оскільки в книзі [...]

Поздовжнє закріплення на мосту через р.. Колумбія

При невеликих прольотах нерухомі опорні частини можуть бути виконані у вигляді вушка на кінці прогонової будови, шарнірно з'єднаної з нижнім балансиром. У мостах великих прольотів доцільно розділити функції, що їх опорною частиною: вертикальна опорна реакція сприймається хитною стійкою (довжина в цьому випадку може бути зменшена), а поздовжні сили – спеціальним елементом, розташованим уздовж поздовжньої осі [...]

Продукти згоряння

Основним елементом КЕС є паровий котел. За конструктивними ознаками парові котли поділяються на барабанні та прямоточні. У барабанному котлі вода, проходячи через економайзер (3), попередньо підігрівається димовими газами і потрапляє в барабан вже гарячою. З барабана по трубах (4) за допомогою насоса примусової циркуляції (5) вона подається в топку і по екранним (підйомним) трубах (6) [...]

Проект байтовими мосту Дейм-Пойнт

Міст многовантовий, двухплоскостной системи, зі схемою основних прольотів 600 + 1480 + + 600 м, з двома металевими пілонами висотою до 300 м, шириною в основі до 80 м. Масивні опори мосту у вигляді залізобетонних колодязів опущені на скельну підставу при глибині води понад 100 м. Балка жорсткості з загальною шириною 37 м для автомобільного [...]

Проект фотограмметричних робіт

Підготовчі роботи включають: -збір і вивчення вихідних матеріалів; -складання робочого проекту просторової фототріангуляцію; -підготовка приладів до роботи. Вихідними матеріалами для побудови мережі просторової фототріангуляцію є: -діапозитиви на склі; -контактні відбитки; -паспортні дані аерофотозйомки: значення елементів внутрішнього орієнтування і відстаней між протилежними координатними мітками прикладної рамки аерофотоапарата, масштаб аерофотознімання; -матеріали планово-висотної підготовки аерофотознімків: каталоги координат і [...]

Проектування доріг

Всяка сучасна дорога являє собою складний комплекс інженерних споруд, призначених для тривалого транспортного використання, причому враховується не тільки сучасна необхідність у перевезенні тих чи інших вантажів та пасажирів, а й перспектива розвитку таких перевезень. Рішення про будівництво дороги приймається після проведення спеціальних вишукувань і складання проекту. При проектуванні різного типу доріг існують різні допустимі поздовжні [...]

Проектування мостів

Одним з найбільш перспективних напрямків у розвитку мостобудування є широка індустріалізація і комплексна механізація всіх будівельних процесів. Для цього необхідно, щоб застосовувані конструкції мостових споруд були максимально стандартизовані й уніфіковані. Це значно полегшує їх заводське виготовлення і дозволяє монтувати мости в найкоротші терміни, а також значно знижує витрати на спорудження мостів. Проект моста складається на [...]

Проектування тунелів

Проектування тунелю являє собою складний процес, під час якого визначають розміри його перетину, трасу, типи обделки і методи проходки. Розміри перетину є функцією призначення тунелю і тому мало залежать від природних умов, тоді як вибір траси, типу обделки і методів виробництва гірничопрохідницьких робіт в значній мірі залежить від природних умов. Серед останніх інженерно-геологічні умови в [...]

Проектні дослідження вантових систем

Важлива відмінність мосту полягає в застосуванні подвійних променевих вант з кожного боку А-образних пілонів і вдалою компановки перерізу балки жорсткості – дві окремі коробки, пов'язані діафрагмами на відстані 12-16 м один від одного. Похилі ванти заанкерени на осі коробок головних балок, що виключає необхідність застосування потужних поперечних балок, як це було зроблено на мосту через [...]

Прогноз показників міцності

Принцип аналогичности передбачає при дослідженні інформативності непрямих ознак поряд з формально-логічними методами враховувати досвід вивчення залежностей між властивостями подібних грунтів. Аналіз літератури, присвяченої вивченню залежностей між фізичними та механічними властивостями моренних, флювіогляціальних і озерно-льодовикових відкладень різних регіонів СРСР (у тому числі Білорусії), показує, що механічні характеристики найбільш тісно пов'язані з показниками щільності, вологості) і пластичності. [...]