Архивы за день Липень 24th, 2013

Просадного лесових порід

Просадного лесових порід обумовлена особливостями їх складу, стану і будови. Тут в першу чергу найбільш важливими є наступні п'ять позицій: 1) лесові породи являють собою структуровані піщано-глинисто-пилуваті дисперсні системи з різким переважанням пилуватих частинок і володіють малою гідрофільністю, що обумовлює відсутність або дуже малу величину потенційного їх набухання при зволоженні; 2) лесові породи характеризуються низькими [...]

Просадного порід елементарного шару

Про генезис величини просадності лесових порід. Тепер розглянемо питання про генезис величини просадності, яка фіксується дослідником в сучасних умовах. Прав Н.І. Крігер (1989), говорячи про те, що її чисельне значення залежить від величини навантаження, переданої на лесовий грунт у момент замочування (природна навантаження – окремий випадок цієї ситуації). І в цьому реченні, по суті, закладено [...]

Найпростіші по конструкції кручені канати

Зазвичай гнучкі ванти формують із заздалегідь виготовлених сталевих канатів, завдяки чому зменшується трудомісткість будівництва і спрощується монтажне обладнання. За способом виготовлення і просторової формі дротів розрізняють канати кручені і з паралельних дротів. Кручені канати виготовляють на високопродуктивному заводському обладнанні. У процесі звивання отримують майже готовий несучий елемент, який зберігає форму і щільність при намотуванні на [...]

Просторова мінливість властивостей озерно-льодовикових і флювіогляціальних відкладень

Стрічкові глини – своєрідний генетичний тин опадів озерно-льодовикового комплексу антропогенових відкладень. Відповідно до теорії де Геерд, доповненої Суарамо і Антві і узагальненої К-К. Марковим, вони відкладалися в Прильодовиково озерних басейнах переважно прісноводного характеру за рахунок глинистого, пилувато і частково піщаного матеріалу, який приносився талими льодовиковими водами в період стояння і особливо отступанія льодовика. Такі умови [...]

Процес дегідратації

Для визначення властивостей просідання формували мікромассіви висотою не менше 3 см. Тому при потужності елементарного шару осаду, що накопичується за один етап штучного осадконакопленія, менше цієї контрольної величини, на поверхню першого висохлого після зволоження шару пилувато зразка насипали другий шар повітряно-сухого пилуватого матеріалу тієї ж потужності. Його зволожували, як і в першому випадку; при цьому [...]

Процес тривалої еволюції

До них відносяться рослини, які в процесі тривалої еволюції пристосувалися до зростанню на грунтах, багатих катіонами, наприклад лужних, слабкозасолених, карбонатних, широко поширених в посушливих рівнинах і передгірних районах, а також рослини з широкою амплітудою пристосовності до грунтових умов (акація біла, тамарикс чотирьох тичінковий, лох вузьколистий, тополя та ін.) Отже, при підборі деревних і трав'янистих рослин [...]

Процес фазового переходу

Ефективний метод вивчення структури складних природних об'єктів і процесів, виявлення зв'язків між властивостями об'єктів і впливають на них чинниками, вирішення завдань прогнозу з встановленням можливих значенні одних характеристик за іншими, про яких є потрібна інформація, – кореляційний аналіз. Дослідження кількісної кореляції (співвідношення) між окремими властивостями набуває величезну значимість, оскільки кількісні взаємовідносини відображають і дозволяють розкрити [...]

Процес формування штучної структури лесу

Процес формування штучної структури лесу при моделюванні здійснюється зволоженням лесового осаду шляхом капілярної підживлення водою методом вологоємких середовищ при заданому капілярному тиску, а також при гідратації-дегідратації в кліматичній камері Фейтрон. У першому випадку роль вологоємної середовища з певним (відомим) капілярним тиском виконували однорідні піски з початковою вологістю 3, 5, 6; 7,5; 10; 20%. На вирівняну [...]