Архивы за месяц Липень, 2013

Правомірність віднесення просадності еолових відкладень

За своєю природою ця просадочність віднесена нами до сингенетичні типом. Чи правомірно це? Оцінимо такий підхід з позицій, прийнятих в літології і кріолітологіі. З точки зору позиції, запропонованої Л.В. Пустоваловим (1941), такий підхід правомірний. Аналогічний висновок може бути зроблений і з робіт Л.Б. Рухин (1969); це цілком узгоджується з висновками Н.Б. Вассоевичу. Правомірність віднесення просадності [...]

Граничні значення спільної деформації

Як показує практика, вишукувальними організаціями передаються проектним організаціям багато непотрібної інформації, яка не реалізується в проектах. Разом з тим досвід, використання матеріалів вишукувань у проектуванні показує, що можна визначити обсяги необхідної та достатньої інформації для кожної з типових схем геолого-технічних об'єктів. Така робота повинна проводитися спільно дослідниками і проектувальниками. Її здійснення та практичне впровадження дозволить [...]

Граничне поєднання функцій

Розглянемо таку систему на прикладі моста через р.. Амудар'ю прольотом 660 м. До несучих кабелям розташованим у вертикальних площинах, похилими підвісками закріплена гратчаста ферма жорсткості. Переднапружені вітрові пояса пов'язані з фермою і несучими кабелями за допомогою розтяжок і жорсткого вузла в середині прольоту. Труба газопроводу 7 і службові проходи розташовані всередині ферми жорсткості. Граничне поєднання [...]

Уявлення про сингенезу

Така ситуація змусила нас повернутися до обговорення, здавалося б, вирішеного питання. При цьому було зроблено два зауваження: 1) термінологія в будь-якій області знання – річ досить умовна, але вимагає чіткого визначення змісту кожного поняття, 2) у наведеній цитаті Н.І. Крігера, по суті, задаються два абсолютно різних, але дуже тонких питання – про генезис просадності як [...]

Перевага змішаного методу

Відповідно знаходимо вектор моментних добавок, кожне з відносних зміщень на відповідну поздовжню силу в стержні. У матричній формі для цього достатньо перемножити діагональну матрицю поздовжніх сил у стержнях системи на вектор відносних зміщень решт стрижнів При складанні системи рівнянь прийнято, що поздовжніми деформаціями пілона і балки жорсткості в порівнянні з Вант можна знехтувати і одиничні [...]

Приаеродромна територія

До аеродромних покриттів висувають такі технічні вимоги: 1) міцність і довговічність; 2) рівність, зносостійкість і шорсткість поверхні, що забезпечують хороше зчеплення коліс з покриттям; 3) беспильность; 4) стійкість при впливі кліматичних факторів і водонепроникність; 5) можливість механізації робіт з його спорудження, а також посилення без розбирання при реконструкції. Покриття зазвичай складається з декількох конструктивних шарів, [...]

Причини розбіжності в оцінці міцності

На основі обробки та аналізу результатів паралельних експериментів отримані залежності для прогнозу коефіцієнта пористості, показника текучості, міцності та деформаційних характеристик за даними статичного і динамічного зондування. Тіснота зв'язку фізико-механічних властивостей грунтів з параметрами зондування залежить від генетичних і структурно-текстурних особливостей грунтів, а також режимів випробувань. Деякі відмінності в оцінці показників механічних властивостей за рівняннями регресії, [...]

Причини розбіжності

Разом, з тим у ряді випадків відзначаються розбіжності в оцінці щільності складання піщаних і міцності глинистих грунтів за даними статичного і динамічного зондування, що зумовлює необхідність диференційованого підходу до методики проведення досліджень та інтерпретації їх результатів в кожному конкретному випадку. Причини розбіжності в оцінці щільності складання пісків детально розглянуті І. В. Дудлером. Нами проведені дослідження [...]

Приливні електростанції

Одним з основних напрямків щодо поліпшення техніко-економічних показників ГАЕС є їх спільна компонування з тепловими та гідроелектростанціями. Завдяки об'єднанню частини будівельних та експлуатаційних споруд, транспортних комунікацій, водосховищ досягається значний економічний ефект (рис. VIII.9). Наприклад, поєднання функцій водних басейнів енергетичних комплексів і додаткове перемішування в них води при насосному акумулюванні покращують охолодження у системі технічного водопостачання [...]

Застосування балок жорсткості з суцільною стінкою

При висоті балок жорсткості 3,8 м (1 40,5 від бокового прольоту 158 м) установка таких окремих коробчастих балок не викликала труднощів, а виникаючі прогини були усунені підтяжкою вант в процесі їх монтажу. До числа аналогічних удосконалень потрібно віднести також застосування на будівництві Київського байтовими мосту через р.. Дніпро поздовжнього насування балки жорсткості з кривизною, що [...]