Архивы за день Червень 18th, 2013

Залягають седиментаційні комплекси

Одночасно було встановлено наявність розрізів, в яких найбільша величина просадності характерна для порід другого комплексу, а також розрізи, в яких величини коефіцієнта відносної просадності та їх розподіл по товщі I і II циклітів лесових порід близькі між собою. Вони відзначені в Молдавії (Придністров'я), Нижньому Прикамье, Середньої Азії, в Сибіру. Дуже симптоматично, що в розрізах пролювіальних [...]

Замкнуті поздовжні ребра

Найбільшого поширення в СРСР мають плоскі смугові ребра, найпростіші конструктивно і зручні для стикування накладками на високоміцних болтах, але невигідні для роботи на вигин. За кордоном найбільшого поширення мають замкнуті, найчастіше трапецієподібні, холодногнуті або прокатні ребра з тонкої сталі – від 5 до 8 мм. Такі ребра приварюють до аркуша настилу односторонніми швами, і вони [...]

Земляні греблі

Якщо крива депресії фільтраційного потоку виходить на поверхню низового укосу, то в нижній його частині в зоні висачіванія утворюються несприятливі умови стійкості укосу і його розмив, а в зимовий час – замерзання води в приповерхневій частині укосу і утворенню полою супроводжується підвищенням депресоіонной кривої потоку. З метою запобігання цього в тілі греблі під низовим укосом [...]