Архивы за месяц Червень, 2013

Ущільнення грунтів

Зведення насипу відразу на повну висоту як поперечної відсипанням, так і укладанням з голови застосовується тільки при: а) переході дорожнього полотна з виїмки в насип, б) переході через болота, в) влаштуванні з'їздів на крутих схилах; г) відсипці неякісних піонерних насипів. Всі якісні земляні насипи з суглинних і глинистих грунтів як при поздовжньому, так і поперечному [...]

Рівень теорії мостових конструкцій

Рішення задачі стійкості для конструкцій вантових мостів передбачає визначення критичних сил і вільних довжин всіх елементів при втраті стійкості як у фасадній площині моста, так і при втраті стійкості з цієї площини. Особливе значення ці завдання мають для пілонів вантових мостів. При виборі конструктивних рішень у нашій країні і за кордоном найбільш часто знаходять застосування [...]

Посилення і перевлаштування існуючих фундаментів

У практиці міського, промислового та дорожнього будівництва часто зустрічаються випадки, коли виявляється необхідним провести реконструкцію якоїсь споруди (наприклад, надбудову будівлі, розширення моста, заміну виробничого устаткування тощо), для чого потрібне посилення фундаменту. Рішення про посилення фундаменту приймається тільки після того, як буде встановлено, що існуючий фундамент без його посилення не може сприйняти нове підвищений тиск. При [...]

Зусилля регулювання у вантах

У процесі монтажу і регулювання зусиль необхідно виконувати наступні умови: 1) на всіх стадіях потрібно забезпечувати геометричну незмінність системи з урахуванням роботи вант як односторонніх зв'язків, 2) на всіх стадіях зусилля в вантах і балці жорсткості не повинні перевищувати граничних за різними випадками розрахунку на міцність , стійкість, а для залізобетонних балок і на тріщино-стійкість; [...]

Зусилля в елементах мосту від тимчасових впливів

Теорія зривні флатера поки ще далека від завершення, однак у багатьох країнах проводяться численні теоретичні та експериментальні роботи, спрямовані на вирішення що виникають у цій сфері проблем. Зусилля в елементах мосту від тимчасових впливів на стадії експлуатації та відповідні прогини зручніше визначати за нормативними навантажень, переходячи до розрахункових чинникам безпосередньо лише в граничних неравенствах перевірки [...]

Успіхи прогнозування показників механічних властивостей грунтів

В даний час назріла необхідність розробки методів оцінки та контролю якості інженерно-геологічної інформації, одержуваної швидкісними методами, що дозволить науково обгрунтувати їх місце і роль в загальному комплексі інженерно-геологічних вишукувань, а також істотно розширити область застосування. Успіхи прогнозування показників механічних властивостей грунтів методами зондування та їх ефективна роль при оцінці та вивченні геолого-технічних об'єктів багато в [...]

Встановлення широкого поширення лесових порід

Встановлення широкого поширення лесових порід з циклічним розподілом величин просідання по розрізу в товщах складної будови, що містять поховані грунту, мало в цілому важливе значення для розвитку уявлення і генезис цієї властивості лесових порід. Це явище було спочатку описано Х.А. Аскарова (1955) для Середньої Азії і І.П. Івановим (1956), Л.С. Мелік-Пашаєвим (1962) для України, але [...]

Встановлення необхідної точності

Встановлення необхідної точності визначення характеристик деформованості. Одна з важливих проблем при інженерно-геологічних дослідженнях властивостей масивів грунтів-отримання оперативної інформації необхідної якості. Точність одержуваної інформації може бути охарактеризована допустимою похибкою встановлення того чи іншого виду інформації, наприклад допустимою похибкою визначення модуля деформації, характеристик міцності грунтів і т.д. В інженерно-геологічних вишукуваннях для масового будівництва при визначенні деформаційних характеристик [...]

Пристрій подушок і заміна грунту

При розвитку в основі споруди слабких нестійких грунтів (наприклад, мулів, торфу), нездатних в їх природному стані витримати навантаження від фундаментів, можливі два варіанти рішень: 1) якщо потужність слабких грунтів велика (більше 3-4 м), то можна застосовувати подушки з піщаного грунту, які розподіляють навантаження від фундаменту на велику площу і знижують питомий тиск на природну підставу; [...]

Збільшення податливості балки

Спроби знизити великі згинальні моменти в опорних перетинах шляхом опускання опор або додаткового натягу примикають до пілона вант призводять або до зростанню позитивних моментів у середині головного прольоту, або до збільшення стискаючих напружень в опорних перетинах, що неприпустимо. Збільшення податливості балки жорсткості дозволяє знизити згинальні моменти. Однак при цьому значно зростають зусилля в вантах, що [...]